Zapraszamy
Dzień W godzinach
poniedziałek 8–18
wtorek 8–18
środa 8–18
czwartek 8–18
piątek 8–18
sobota 10-14

W czytelni książki znajduje się księgozbiór podręczny liczący ponad 10.000, w którego skład wchodzą: bibliografie i kompendia informacyjne, encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki, monografie, podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy.

Biblioteka świadczy dodatkowe usługi: bibliograficzne, informacyjne, wypożyczeń międzybibliotecznych, wykonywania wydruków, kserokopii i skanowania.

„Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość".

Wczoraj w budynku Biblioteki odbyła się inauguracja projektu pt. „SŁOWA BEZ METRYKI” w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie „Ojczysty dodaj do ulubionych”, którego mamy przyjemność być partnerem.

Biblioteka składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty z okazji Dania Edukacji Narodowej

Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Czytelnikom życzy dyrektor oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Za nami trudny rok, życzymy sobie i Państwu, aby nadchodzący rok 2021 był bardziej pomyślny, dziękujemy że byliście z nami mimo wszelkich utrudnień.

Drodzy czytelnicy,
wiemy, że czekaliście na tę informację z niecierpliwością. Od  14 stycznia ogłaszamy wolny dostęp do półek w Bibliotece w Samsonowie - oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Procedura wypożyczania  książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie i poddawania ich kwarantannie po wznowieniu pracy bibliotek (opracowana na podstawie ” Rekomendacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej”)

  W Bibliotece w Samsonowie oraz w Filii w Zagnańsku zostaje przywrócony wolny dostęp do półek. Filia biblioteczna w Szałasie pozostaje nieczynna do odwołania.

 1. Czytelnia oraz sala multimedialna pozostają zamknięte dla czytelników.
 2. W Bibliotece może przebywać  jeden Czytelnik na 15 m2 powierzchni  ( w Bibliotece w Samsonowie 9 osób ( nie wliczając pracowników) a w Filii w Zagnańsku  3 osoby (nie wliczając pracowników), obowiązkowo w maseczce lub innym okryciu twarzy. Pozostałe osoby powinny czekać na zewnątrz w odległości 1,5 metrów od siebie.
 3. Każdy Czytelnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk bądź założenia jednorazowych rękawiczek. Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym dostępne są w każdej placówce.
 4. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice, maseczki lub przyłbice oddzieleni od czytelników przesłoną.
 5. W widocznym miejscu zostaną zamieszczone informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa czytelników oraz przerwach w celu zdezynfekowania pomieszczeń, w których przebywają użytkownicy ( co 2 godz. Przerwa 10 min.)
 6. Zwracane książki czytelnik wrzuca do zamontowanej w budynku biblioteki wrzutni . W filii bibliotecznej czytelnicy przekazują książki bibliotekarzowi. Bibliotekarz, który przyjął książki odnosi je na specjalnie wydzielone miejsce w oddzielnym pomieszczeniu na 3 dniową kwarantannę.
 7. Zwracanych książek nie należy dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.
 8. W każdej placówce zostało wydzielone i przygotowane miejsce na przechowywanie zwracanych zbiorów. Zwracane książki będą układane wg. daty zwrotu w podpisanych
 9. Po zakończeniu wypożyczeni bezwzględnie dezynfekujemy całość używanego sprzętu i pomieszczeń.
 10. W ciągu dnia często wietrzymy pomieszczenia biblioteki.
 11. Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa :

-  prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,

-   unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),

- zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,

-  zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki,

-    w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) oraz pozostanie w domu.

 1. W/w procedury zaczną obowiązywać z dniem otwarcia biblioteki dla czytelników, decyzją Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie. Dyrektor zastrzega sobie możliwość wprowadzenia natychmiastowych zmian w dostępności placówki oraz  jej godzin otwarcia w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju lub w województwie.