Ludzkie niedole tematem 130 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Samsonowie

W słoneczne, czerwcowe popołudnie rozmawiałyśmy na tematy trudne, a wszystko za sprawą reportaży Pawła Piotra Reszki.

„Białe płatki, złoty środek: historie rodzinne” opowiadają o przemocy, biedzie i cierpieniu.

Opisane historie znamy z mediów i programów typu „Uwaga”. Chwilami aż ciężko było nam uwierzyć, że bohaterowie reportaży żyją w XIX w.

Zastanawiałyśmy się, co wpłynęło na ich los, czy można było im pomóc?  Szczególnie ciężko czytało się nam o bitych czy głodzonych dzieciach, które zostały pozostawione same sobie.

Każda z nas na długo zapamięta historię samobójstwa Pawełka czy losu malutkiej Elizy. Autor piętnuje przemoc, znieczulicę i bezsilność różnych instytucji.  Apeluje, abyśmy nie byli bezczynni i obojętni na ludzkie cierpienie.

Na następne spotkanie zapraszamy 27 lipca, porozmawiamy o książce „Wschód” Andrzeja Stasiuka.

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

Anna Kapciak
Moderatorka DKK w Samsonowie