W 1957 roku w Tumlinie z inicjatywy Marii Moćko (ciotki obecnej kierowniczki zespołu „Tumlinianki” Marianny Kłosowskiej) powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które reaktywowane było dopiero w 1984r., kiedy Mariannę Kłosowską z ramienia Zespołów Ludowych powołano do rady wojewódzkiej. Została ona kierowniczką zespołu i jest nią do dziś.

Zespół tworzą kobiety i mężczyźni zamieszkujący w dwóch gminach – zagnańskiej i miedzianogórskiej.

 

 

Uświetniają swoimi występami rocznice klubu sportowego, zjazdy sołtysów, festyny, rocznice istnienia placówek kultury, obchody Zielonych Świątek, Wielkiej Nocy, spotkania opłatkowe. Nagrały pastorałki dla Radia Kielce i FaMy, biorą udział w imprezach podczas których odbywają się pokazy obyczajów, dawnych narzędzi rolniczych i do prac ludowych. Są zaprzyjaźnione z wieloma podobnymi zespołami, placówkami kultury i ludźmi popierającymi artystyczną, ludową działalność (mi. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Związkiem Rolników i Kółek Rolniczych).

Część spośród wielu miejsc w których zespół  „Tumlinianki” - ambasador  - wiejskiej kultury, łączącej dwie gminy – występował to m.in.:

  • Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem
  • Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Śladkowie Małym, Beskidzie Żywieckim, Zakopanym,  Polańczyku, Solinie, Jędrzejowie
  • Koncert Pieśni Maryjnych na Jasnej Górze
  • Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi.