W 1957 roku w Tumlinie z inicjatywy Marii Moćko (ciotki obecnej kierowniczki zespołu „Tumlinianki” Marianny Kłosowskiej) powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które reaktywowane było dopiero w 1984r., kiedy Mariannę Kłosowską z ramienia Zespołów Ludowych powołano do rady wojewódzkiej. Została ona kierowniczką zespołu i jest nią do dziś.

Zespół tworzą kobiety i mężczyźni zamieszkujący w dwóch gminach – zagnańskiej i miedzianogórskiej.

 

 

Uświetniają swoimi występami rocznice klubu sportowego, zjazdy sołtysów, festyny, rocznice istnienia placówek kultury, obchody Zielonych Świątek, Wielkiej Nocy, spotkania opłatkowe. Nagrały pastorałki dla Radia Kielce i FaMy, biorą udział w imprezach podczas których odbywają się pokazy obyczajów, dawnych narzędzi rolniczych i do prac ludowych. Są zaprzyjaźnione z wieloma podobnymi zespołami, placówkami kultury i ludźmi popierającymi artystyczną, ludową działalność (mi. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Związkiem Rolników i Kółek Rolniczych).

Część spośród wielu miejsc w których zespół  „Tumlinianki” - ambasador  - wiejskiej kultury, łączącej dwie gminy – występował to m.in.:

  • Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem
  • Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Śladkowie Małym, Beskidzie Żywieckim, Zakopanym,  Polańczyku, Solinie, Jędrzejowie
  • Koncert Pieśni Maryjnych na Jasnej Górze
  • Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi.
     
 

W niedzielę, 1 sierpnia na rynku w Chmielniku odbył się finał XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów.
Wystąpiły najlepsze zespoły ludowe w powiecie kieleckim.
Wręczono także Doroczne Nagrody Starosty Kieleckiego.  Komisja przyznająca nagrody przyznała I miejsce dla Zespołu Ludowego
"Tumlinianie".  Wspaniałą statuetkę z rąk Starosty odebrała kierowniczka zespołu -Ewa Kita.
Natomiast w finale Przeglądu , w którym brało udział ok. 40 uczestników -" Tumlinianie" wyśpiewali III miejsce w katagorii zespoły śpiewacze z akompaniamentem.
Był to niezapomniany dzień dla "Tumlinian". Warto zatem realizować swoje pasje a jeszcze, żeby podobały się innym to dopiero sukces.
 
Ewa Kita