Zespół Ludowy „Jaworzanki” został założony w 1973 roku i prowadzony przez
Panią Mieczysławę Kudzia. Od tego czasu działał na terenie gminy Zagnańsk w różnym składzie.
Od roku 1998 jest prowadzony przez P. Grażynę Grudziecką. Celem działalności Zespołu jest kultywowanie tradycji Regionu Świętokrzyskiego poprzez muzykę, taniec, śpiew, organizację imprez, festynów, przeglądów zespołów ludowych, prowadzenie lekcji folklorystycznych, prezentację strojów regionalnych, obrzędów, gwary ludowej, gotowanie potraw regionalnych, wykonywanie wieńców dożynkowych, palm i grobów wielkanocnych, kwiatów bibułowych, ozdób, szopek bożonarodzeniowych, zbieranie rekwizytów i pamiątek dokumentujących życie na wsi. Zespół założył i prowadzi Izbę Regionalną w Świetlicy Środowiskowej w Jaworzu. Bierze też czynny udział we wszystkich lokalnych uroczystościach patriotycznych.

W 17 grudniu 2018 r. zespół został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Koło Gospodyń Wiejskich „JAWORZANKI“ w Jaworzu. Koło działa na podstawie uchwalonego statutu oraz zgodnie z ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich z dnia 29 listopada 2018 r. Nowa ustawa określa KGW jako dobrowolne i niezależne od administracji rządowej czy samorządowej społeczną i samorządną organizacją mieszkańców wsi. Kolo zrzesza 20 osób z Gminy Zagnańsk.

 

W 2021 roku uczestniczył w następujących wydarzeniach kulturalnych oraz działaniach lokalnych:
Przygotowania

1. 24 maja – Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - zespół zajął II miejsce w województwie świętokrzyskim

2. 26 maja – Ogólnopolski Festiwal dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. "Polska od kuchni" zespół zakwalifikował się do półfinału we wszystkich 4 kategoriach konkursowych:

kulinarnej, artystycznej, kobieta gospodarna i wyjątkowa oraz miss wdzięku "45 plus"

3. 20 czerwca – podczas eliminacji w Piekoszowie – Jaworzanki zakwalifikowały się do finału XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku

4. 20 czerwca – zespół otrzymał I nagrodę Radia Kielce w kategorii Zespoły Folklorystyczne "JAWOR u źródeł kultury"

5. 11 lipca – udział w XIV Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego pn. "Smaki lata – dania jarskie", który odbył się w Mniowie

6. 18 lipca – udział w eliminacjach rejonowych Ciekoty Gm. Masłów do XLV Buskich Spotkań z Folklorem – nominacja do udziału w konkursie finałowym

7. 28 lipca – wyróżnienie w Konkursie "Bitwa Regionów" organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za film prezentujący kuchnię regionalną

8. 1sierpnia – udział w koncercie finałowym XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku

9. 1 sierpnia udział w audycji w RADIO KIELCE pt "Spodziewany gość"

10. 8 sierpnia – zdobycie nagrody specjalnej w konkursie finałowym XLV Buskich Spotkań z Folklorem

11. 15 sierpnia – udział w Uroczystości Wniebowzięcia N.M.P. w parafii p. w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku – oprawa liturgiczna, wystrój okolicznościowy oraz dar chleba

12. 15 sierpnia – udział w Uroczystości 77. rocznicy koncentracji 4. pp Legionów AK i wymarszu na pomoc walczącej Warszawie

13. 29 sierpnia – udział w festynie dobroczynnym Stowarzyszenia "Braterskie Serca" i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie

14. 1 września – udział w Obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy parafii p. w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku

15. 4 września – udział w X Narodowym Czytaniu dramatu "Moralność pani Dulskiej" w Gminnej Bibliotece w Samsonowie – Jaworzanki reprezentowała Grażyna Grudziecka

16. 11 listopada – udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości przy parafii p. w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku

17. 13 listopada – udział w Dniu Folkloru Świętokrzyskiego w WDK Kielce, pt "Hej, ode wsi do miasta", w ramach którego zespół zaprezentował obrzęd " Nase pranie pod lipom" 18. 4 grudnia – zdobycie I miejsca w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w WDK Kielce za obrzęd ludowy „Ksiądz z wiatykiem"

19. 4 grudnia - udział w przeglądzie pt" Toto nase ludowe godanie"w WDK Kielce

20. 16 grudnia – udział w akcji "Murem za Polskim Mundurem" – przygotowanie domowych potraw dla żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej na granicy polsko-białoruskiej

21. 20. grudnia - wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej w parafii p. w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku

22. 29 grudnia - zespół został nagrodzony Dyplomem gratulacyjnym za zajęcie III miejsca w konkursie „Koło ARiMR w sercu wsi-2021” dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Do w/w wydarzeń kulturalnych zespół przygotowywał się poprzez systematyczne próby śpiewu i obrzędów ludowych. Nagrane zostały 3 filmy tematyczne. Uczestnictwo w konkursach i eliminacjach możliwe było poprzez przygotowanie szczegółowych wniosków i zgłoszeń, jak również udział w niektórych wydarzeniach był możliwy dzięki wsparciu Gminy Zagnańsk.

Grażyna Grudziecka

Przewodnicząca KGW „Jaworzanki” w Jaworzu