Początki zespołu śpiewaczego „JAWORZANKI” sięgają roku 1973. Nazwa zespołu pochodzi od miejsca zamieszkania założycieli. Zespół tworzyły wtedy wyłącznie panie, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworzu, a jego przewodniczącą była Pani Mieczysława Kudzia, aż do 1988 roku.

 

Po 10-letniej przerwie, w 1998 roku, została reaktywowana działalność Zespołu Ludowego „JAWORZANKI” z Jaworza w jego odnowionym składzie żeńsko-męskim. Celem działalności Zespołu jest kultywowanie tradycji Regionu Świętokrzyskiego poprzez muzykę, taniec, śpiew, organizację imprez, festynów, przeglądów zespołów ludowych, prowadzenie lekcji folklorystycznych, prezentację strojów regionalnych, obrzędów, gwary ludowej, gotowanie potraw regionalnych, wykonywanie wieńców dożynkowych, palm i grobów wielkanocnych, kwiatów bibułowych, ozdób, szopek bożonarodzeniowych, zbieranie rekwizytów i pamiątek dokumentujących życie na wsi. Zespół założył i prowadzi Izbę Regionalną w Świetlicy Środowiskowej w Jaworzu. Bierze też czynny udział we wszystkich lokalnych uroczystościach patriotycznych. Kierownikiem Zespołu została Grażyna Grudziecka, której ambicją i zadaniem jest podtrzymywanie i pielęgnowanie kultury ludowej, jako jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych duchowych skarbów naszej ziemi, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Owa kultura mieści w sobie wszelkie przejawy tradycji, obrzędowości, języka i melodyki, ukształtowane przez historię regionu, cenne doświadczenia naszych poprzedników, ich ludową mądrość i prostotę. Od ponad 10 lat uzdolnieni muzycznie członkowie Zespołu Ludowego „JAWORZANKI” śpiewają tradycyjne pieśni, piosenki i przyśpiewki, zaczerpnięte z bogatego repertuaru zasłyszanego od naszych babć i mam.

Dzięki staraniom artystów-amatorów, będących członkami zespołu, kultura naszych ojców i dziadów wciąż żyje, a jej echa docierają zarówno do najodleglejszych zakątków kraju, a nawet przekraczają jego granice. Niespożyta energia i inicjatywa kierownictwa oraz ciężka praca członków Zespołu, wykonywana z niezwykłą pasją i poświęceniem, zaowocowała wieloma udanymi występami i cennymi inicjatywami, podczas których artyści wykazali się nie tylko profesjonalizmem, ale także niecodzienną życzliwością i gościnnością, zdobywając szacunek i szczerą sympatię ludzi, z którymi zetknęli się.

Nowy i wciąż wzbogacany repertuar Zespołu, jego fachowość i ogromne zaangażowanie umożliwiły „JAWORZANKOM” udział w prestiżowych imprezach, przeglądach, konkursach czy festiwalach organizowanych w regionie i poza nim.

Oprócz sukcesów artystycznych i promujących region, Zespół może poszczycić się pracą społeczną i charytatywną. Do tradycji należy zapraszanie na wspólną wieczerzę wigilijną samotnych mieszkańców Jaworza i okolic.

Ponadto Zespól wielokrotne występował w Krakowie: w Przytulisku dla Kobiet Bezdomnych Św. Brata Alberta, koncertował dla członków grupy wychodzenia z bezdomności „GWAB” w Domu Św. Brata Alberta oraz w Domach Pomocy Społecznej w Kielcach i Piekoszowie. Zespół wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych przeglądach i imprezach folklorystycznych, takich jak Przegląd w Raciborzu, Buskie Spotkania z Folklorem, Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz brał udział jako reprezentant Polski w Przeglądzie Chrześcijańskich Chórów i Zespołów w Ratingen i Kolonii w Niemczech. Zespół prezentował też gościom z innych krajów obrzęd weselny „Wesele Świętokrzyskie” oparty na starych zwyczajach i pieśniach Regionu Świętokrzyskiego. Członkowie Zespołu czynią to z potrzeby serca, dlatego ich występy cieszą się ogromnym powodzeniem i przynoszą wiele wzruszeń. Działalność Zespołu zintegrowała i zaktywizowała środowisko lokalne, czego efektem są liczne spotkania okolicznościowe i coraz więcej chętnych do pracy.

Niekwestionowanym sukcesem jest działalność edukacyjna Zespołu i włączanie dzieci i młodzieży w niektóre przedsięwzięcia i widowiska (jasełka, kolędnicy). Swoimi występami artystycznymi „JAWORZANKI” uatrakcyjniają i uświetniają uroczystości gminne, parafialne i weselne. Zespół współpracuje z Gminym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, włodarzami Gminy i radnymi, stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie Gminy, Szkołami Nr 1 i Nr 2 w Zagnańsku a także z dyrekcją i instruktorami Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, którzy świadczą Zespołowi nieocenioną pomoc, podobnie jak muzycy zaprzyjaźnionych kapel.

 

Aktualna lista członków zespołu:

 1. Grażyna Grudziecka
 2. Andrzej Grudziecki
 3. Ewa Pięta
 4. Krzysztof Pięta
 5. Zofia Tkaczyk
 6. Grażyna Staniec
 7. Stanisław Pycia
 8. Teresa Chłopek
 9. Teresa Tkacz
 10. Genowefa Kubicka
 11. Marek Stępień
 12. Wiesława Wiech
 13. Czesława Adamiec
 14. Jerzy Adamiec
 15. Elżbieta Doropowicz
 16. Stanisława Prędka
 17. Eugeniusz Prędki
 18. Ryszard Piwowar
 19. Jowita Makuch
 20. Grzegorz Michta
 21. Jan Jaworski

 

Aktualnie zespół „JAWORZANKI” tworzy 21osób z terenu Gminy Zagnańsk.

W roku bieżącym mija 40 lat od założenia Zespołu i 30 lat pracy społecznej „JAWORZANEK”.

Kontakt z Zespołem poprzez jego Kierowniczkę, Panią Grażynę Grudziecką.

 

Powiązane artykuły:

Sukcesy Jaworzanek - 2021.07.08

 

W 2010 roku "JAWORZANKI" otrzymały nagrodę „Wyróżnienie Gminy Zagnańsk”.

W lutym 2011 r. został nagrany film pt. „Zapusty” w wykonaniu Zespołu.

We wrześniu 2011 r. zostało nagrane widowisko obrzędowe pt. „Wesele Świętokrzyskie” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla wszystkich” w skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej.

W styczniu 2019 r. II Miejsce w Przeglądzie Obrzędów Ludowych w Piekoszowie - przedstawiono "Wesele Świętokrzyskie - ZOSTOLE" widowisko obrzędowe na podstawie sztuki Stanisława Suchorowskiego.

W Maju 2019 r. Udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej "Laudate Mariam" w centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach.

07 Lipica 2019 r. udział w XII Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego - Miedziana Góra.

04 Sierpnia 2019 r. - uczestnictwo w XX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku.

21 września 2019 r. - udział w XX Festiwalu Trzech Kultur we Włodowie.

01 grudnia 2019 r. - udział zespołu w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w WDK Kielce.

06 stycznia 2020 r. - III Miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych w Ciekotach.

26 stycznia 2020 r. - udział w przeglądzie  Obrzędów Ludowych w Piekoszowie.

01 lutego 2020 r. - udział w 45 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.

12 września 2020 r. - I Miejsce w Przeglądzie Obrzędów Wiejskich , II Miejsce w Konkursie Kulinarnym, III Miejsce w Przeglądzie Gadek Świętokrzyskich, 3 wyróżnienia w Przeglądzie Rzemiosł Ludowych - Kuźnica w Suchedniowie.

13 września 2020 r. - udział w Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego.

18 października 2020 r. - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przedstawienie obrzędu wiejskiego "Nase pranie pod lipą"

01 grudnia 2020 r. - II Miejsce w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich - WDK Kielce.

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Ludowy „Jaworzanki” został założony w 1973 roku i prowadzony przez
Panią Mieczysławę Kudzia. Od tego czasu działał na terenie gminy Zagnańsk w różnym składzie.
Od roku 1998 jest prowadzony przez P. Grażynę Grudziecką. Celem działalności Zespołu jest kultywowanie tradycji Regionu Świętokrzyskiego poprzez muzykę, taniec, śpiew, organizację imprez, festynów, przeglądów zespołów ludowych, prowadzenie lekcji folklorystycznych, prezentację strojów regionalnych, obrzędów, gwary ludowej, gotowanie potraw regionalnych, wykonywanie wieńców dożynkowych, palm i grobów wielkanocnych, kwiatów bibułowych, ozdób, szopek bożonarodzeniowych, zbieranie rekwizytów i pamiątek dokumentujących życie na wsi. Zespół założył i prowadzi Izbę Regionalną w Świetlicy Środowiskowej w Jaworzu. Bierze też czynny udział we wszystkich lokalnych uroczystościach patriotycznych.

W 17 grudniu 2018 r. zespół został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Koło Gospodyń Wiejskich „JAWORZANKI“ w Jaworzu. Koło działa na podstawie uchwalonego statutu oraz zgodnie z ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich z dnia 29 listopada 2018 r. Nowa ustawa określa KGW jako dobrowolne i niezależne od administracji rządowej czy samorządowej społeczną i samorządną organizacją mieszkańców wsi. Kolo zrzesza 20 osób z Gminy Zagnańsk.

 

W 2021 roku uczestniczył w następujących wydarzeniach kulturalnych oraz działaniach lokalnych:
Przygotowania

1. 24 maja – Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - zespół zajął II miejsce w województwie świętokrzyskim

2. 26 maja – Ogólnopolski Festiwal dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. "Polska od kuchni" zespół zakwalifikował się do półfinału we wszystkich 4 kategoriach konkursowych:

kulinarnej, artystycznej, kobieta gospodarna i wyjątkowa oraz miss wdzięku "45 plus"

3. 20 czerwca – podczas eliminacji w Piekoszowie – Jaworzanki zakwalifikowały się do finału XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku

4. 20 czerwca – zespół otrzymał I nagrodę Radia Kielce w kategorii Zespoły Folklorystyczne "JAWOR u źródeł kultury"

5. 11 lipca – udział w XIV Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego pn. "Smaki lata – dania jarskie", który odbył się w Mniowie

6. 18 lipca – udział w eliminacjach rejonowych Ciekoty Gm. Masłów do XLV Buskich Spotkań z Folklorem – nominacja do udziału w konkursie finałowym

7. 28 lipca – wyróżnienie w Konkursie "Bitwa Regionów" organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za film prezentujący kuchnię regionalną

8. 1sierpnia – udział w koncercie finałowym XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku

9. 1 sierpnia udział w audycji w RADIO KIELCE pt "Spodziewany gość"

10. 8 sierpnia – zdobycie nagrody specjalnej w konkursie finałowym XLV Buskich Spotkań z Folklorem

11. 15 sierpnia – udział w Uroczystości Wniebowzięcia N.M.P. w parafii p. w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku – oprawa liturgiczna, wystrój okolicznościowy oraz dar chleba

12. 15 sierpnia – udział w Uroczystości 77. rocznicy koncentracji 4. pp Legionów AK i wymarszu na pomoc walczącej Warszawie

13. 29 sierpnia – udział w festynie dobroczynnym Stowarzyszenia "Braterskie Serca" i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie

14. 1 września – udział w Obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy parafii p. w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku

15. 4 września – udział w X Narodowym Czytaniu dramatu "Moralność pani Dulskiej" w Gminnej Bibliotece w Samsonowie – Jaworzanki reprezentowała Grażyna Grudziecka

16. 11 listopada – udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości przy parafii p. w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku

17. 13 listopada – udział w Dniu Folkloru Świętokrzyskiego w WDK Kielce, pt "Hej, ode wsi do miasta", w ramach którego zespół zaprezentował obrzęd " Nase pranie pod lipom" 18. 4 grudnia – zdobycie I miejsca w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w WDK Kielce za obrzęd ludowy „Ksiądz z wiatykiem"

19. 4 grudnia - udział w przeglądzie pt" Toto nase ludowe godanie"w WDK Kielce

20. 16 grudnia – udział w akcji "Murem za Polskim Mundurem" – przygotowanie domowych potraw dla żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej na granicy polsko-białoruskiej

21. 20. grudnia - wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej w parafii p. w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku

22. 29 grudnia - zespół został nagrodzony Dyplomem gratulacyjnym za zajęcie III miejsca w konkursie „Koło ARiMR w sercu wsi-2021” dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Do w/w wydarzeń kulturalnych zespół przygotowywał się poprzez systematyczne próby śpiewu i obrzędów ludowych. Nagrane zostały 3 filmy tematyczne. Uczestnictwo w konkursach i eliminacjach możliwe było poprzez przygotowanie szczegółowych wniosków i zgłoszeń, jak również udział w niektórych wydarzeniach był możliwy dzięki wsparciu Gminy Zagnańsk.

Grażyna Grudziecka

Przewodnicząca KGW „Jaworzanki” w Jaworzu

Podkategorie