W 1947 roku bierze początek biblioteka publiczna w Samsonowie. Pierwszą jej kierowniczką była Zofia Plinkiewicz  dyrektorka szkoły w Samsonowie, która zajmowała się udostępnianiem około 100 woluminów. Niestety żadna z książek nie zachowała się do dziś. Brak jest też pierwszej księgi inwentarzowej. W kolejnych latach następował gwałtowny wzrost księgozbioru i tak w 1948 r. biblioteka liczyła już 480 woluminów, w 1949 r. 1560 a w 1950 już 2500 pozycji.  W 1953 r. w  samsonowskiej placówce odbyła się pierwsza wystawa książek, której celem była popularyzacja dzieł marksizmu-leninizmu.  W roku tym obchodzono również 70 rocznicę śmierci Karola Marksa. Kolejny rok upamiętniony w kronice to to Rok Mickiewicza, którego obchody uczczono wieczorkiem poezji.W 1955 r. biblioteka posiadała już 14 punktów bibliotecznych i filię w Zagnańsku. Jednak rok później po reorganizacji pozostało 7 punktów. W 1957 r. utworzono filię w Tumlinie. Od 1973 r. w  związku z nowym podziałem administracyjnym kraju biblioteka pełni funkcję Gminnej Biblioteki Publicznej . W skład której weszły trzy placówki filialne w Zagnańsku, Tumlinie i Szałasie oraz 12 punktów bibliotecznych.1974 r. doniosłym wydarzeniem było nadanie statutu. W 1979 r. zlikwidowano dwa punkty biblioteczne a w kolejnym roku 6 następnych z powodu braku chętnych do  ich prowadzenia. Od 1990 r. ze względów finansowych zostały zamknięte ostatnie dwa punkty działające w Umrze i Borowej Górze. Od tego momentu biblioteka działa w takiej samej strukturze : biblioteka główna w Samsonowie i trzy filie w Zagnańsku, Tumlinie i w Szałasie.


Historia Biblioteki – pracownicy

W momencie powstania biblioteki publicznej w Samsonowie kierownictwo jej objęła dyrektor miejscowej szkoły podstawowej Zofia Plinkiewicz. W 1951r. funkcję tę przejęła Apolonia Niezgoda i pełniła ją do momentu śmierci w 1960r.  Po niej kierownictwo objęła na rok  Jadwiga Cedro a następnie Maria Jędrzejczyk i  w pozostawała na tym stanowisku przez jedenaście lat. Kolejna kierowniczka Krystyna Witecka zaczęła pracować 1 lipca 1972 r. ( pierwsza, która posiadała wyższe wykształcenie bibliotekoznawcze). Gdy po 30 latach odchodzi na emeryturę Bibliotekę przejmuje Stella Ślefarska. Początkowo jako p.o. kierownika w 2007 r. została mianowana na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie. Od 2016r. funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie pełni Anna Żmudzińska. W roku 2019 stanowisko dyrektora objęła Anna Kapciak.


Historia – lokale

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagnańsku z siedzibą w Samsonowie od chwili swojego powstania nie posiadała własnego lokalu. Mieściła się w Gromadzkiej Radzie Narodowej. Dopiero od 1951 r. zajmowała osobne pomieszczenie o niewielkiej powierzchni. Przez cały okres działalności pracowała w trudnych warunkach lokalowych. Od 1989 mieści się w  tzw. „Agronomówce”, gdzie  panowała ciasnota, między regałami zachowane były tylko minimalne odstępy. W magazynie- pełniącym rolę wypożyczalni znajdował się opalany węglem piecyk. Biblioteka  nie posiadała czytelni a jedynie wydzielony kącik składający się z jednego stolika. Dużo lepsze warunki panowały w obecnym czasie w  Filii w Zagnańsku. Pozostałe filie mieściły się w budynkach prywatnych. W 1997 r. biblioteka w  Samsonowie  otrzymała lokal w nowo wybudowanej szkole podstawowej. Zajęła tam trzy pomieszczenia o powierzchni 60 m2 z centralnym ogrzewaniem. Lokalizacja korzystna dla czytelników, bo w centrum miejscowości. W 2003 r. Filia w Szałasie również została przeniesiona dobudynku miejscowej szkoły. W budynku szkoły mieści się także Filia w Tumlinie. W 2005 r. Filia w  Zagnańsku przeprowadziła zbiory do nowoczesnego, wyposażony w media lokalu z korzystnym dojazdem i  parkingiem.

Od 4 stycznia biblioteka gminna funkcjonuje w nowej siedzibie, której powierzchnia użytkowa wynosi 544,70 m2. Nowa biblioteka  powstała w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, Gmina Zagnańsk”. Inwestycje zrealizowano ze środków pozyskanych z Programu  Wieloletniego Kultura+ priorytet Biblioteka+ Infrastruktur Bibliotek , kwota dotacji 1210000.