W skład majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie na dzień 31 stycznia 2019r. wchodzą następujące składniki:

 1. Środki trwałe – 1 632 471,98 zł. w tym:
  • grunty – 394 287,42 zł.
  • budynki i budowle- 1 190 541,92 zł.
  • urządzenia techniczne i maszyny- 47 642,64 zł.
 2. Pozostałe środki trwałe- 110 191,19zł.
 3. Środki trwałe obrotowe- 9 126,57 zł.
 4. Wartości niematerialne i trwałe – 7 971,32 zł.
 5. Księgozbiór – 429 876,35 zł.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08, czerwiec 2020 13:44 Informatyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08, czerwiec 2020 13:50 Informatyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08, czerwiec 2020 14:01 Informatyk