Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Josepha Conrada. Wydarzenie to ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza – autora takich powieści jak między innymi  "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent"

W dniach 13-18 marca trwa Tydzień Kultury Języka, z tej okazji zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dwie wspaniałe nagrody przyznano za prace o bardzo wysokich walorach artystycznych w konkursie na kartkę pocztową organizowanym przez Bibliotekę w Samsonowie.

"Słowa mają moc"