DKK w Zagnańsku październikowe spotkanie poświęcił książce D. Ackerman „Azyl”. Opowiada ona o ukrywaniu Żydów w warszawskim ogrodzie zoologicznym w czasie II wojny światowej, o codziennej walce o przetrwanie ludzi i zwierząt. Jest to chyba pierwsza taka pozycja.

Aby zmylić przeciwnika ludzie otrzymywali przezwiska zwierząt, a zwierzęta ludzkie imiona. ZOO to także miejsce, gdzie przechowywano broń, materiały wybuchowe. Aby znaleźć ludziom pracę i jedzenie prowadzono na terenie ogrodu hodowlę świń, uprawiano ogródki działkowe. Sam dyrektor - Jan Żabiński - był członkiem AK. Wraz z innymi zajmował się wyrabianiem fałszywych dokumentów.

„Azyl” to książka, gdzie nie mamy przedstawionych losów pojedynczych ludzi. Mamy tu np. Niemców, którzy planują i realizują zagładę ludzi. Żydzi to zbiorowość, której religia nakazuje bierność, a nie walkę. Przedstawieni tu Polacy to ludzie, u których heroizm wyzwala pozytywne cechy: spryt, przedsiębiorczość. Żydów traktują z szacunkiem. Drugi wątek to zwierzęta. W czasie wojny część okazów Niemcy wywieźli do swoich ogrodów zoologicznych. Część trzeba było zabić, bo nie było możliwości utrzymania ich przy życiu. Jeszcze inną część wymordowali okupanci  urządzając sobie w warszawskim ZOO safari. Zabijali wszystkie poruszające się zwierzęta, nawet np. gawrony, z których później robiono przetwory, aby przeżyć. Książka jest też hołdem złożonym Janowi i Antoninie Żabińskim. Dzięki ich odwadze i heroizmowi udało się uratować wiele istnień ludzkich. W 1951 roku za działalność okupacyjną i medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata Jana Żabińskiego  spotkała „nagroda”, został usunięty ze stanowiska dyrektora warszawskiego ZOO. O tym małżeństwie powstała książka i film, ale nie stworzone przez polskich twórców. D. Ackerman przyłożyła się do pracy nad książką, zadbała o dużo cytatów, nazwisk, zwyczajów, faktów. Mamy tu wszystko: historię, przyrodę, zwierzęta, miłość. Może jedynie duża ilość dygresji utrudnia czytanie. Każdy kto ją przeczyta może jeszcze raz zweryfikuje swoje pojęcie o wojnie.

Następne spotkanie planujemy na 21.11.2019r. Będziemy rozmawiać o książce M. Koryty ”Pod cyprysami”.

 

Moderatorka DKK w Zagnańsku
Anna Skałka

 


Dofinansowano ze środków Instytutu Książki