Spotkanie DKK w Samsonowie z „Pamiętnikami Zofii Tołstoj” 

Zofia Tołstoj pisała swoje pamiętniki przez kilkadziesiąt lat. Naturalna w każdym człowieku zmiana myślenia i postrzegania świata widoczna jest na kartach książki.

Historia opisana w „Pamiętnikach” rozpoczyna się w czasie, gdy 18-letnia dziewczyna, po tygodniu narzeczeństwa poślubia starszego o 24 lata Lwa Tołstoja i wyjeżdża do jego majątku w Jasnej Polanie. Początkowe zapiski, zapewne z racji wieku i sytuacji życiowej autorki są infantylne. Zofia jawi się jako osoba neurotyczna, uzależniająca swój nastrój od humoru męża. Całość jest według nas monotonna. Brakuje tła historycznego i choćby kilku fotografii. Książka z niewielkimi wyjątkami jak np. wizyta autorki u cara, traktuje o codziennym życiu w majątku: wychowaniu dziewięciorga dzieci, chorobach, dietach. A przecież Zofia Tołstoj była wykształconą hrabianką, znającą języki i literaturę. Interesującą się muzyką i grą na fortepianie. Przepisującą dzieła męża, dbającą o ich publikacje, pertraktującą z cenzurą i wydawnictwami oraz muzeami, którym przekazywała rękopisy. Zabrakło w „Pamiętnikach” bardziej wnikliwej analizy tych wydarzeń.

Autorka całe życie czuła się niedoceniana przez męża, który nie potrafił dać jej wystarczającego wsparcia. Liczne przykrości i upokorzenia niszczą jej nerwy. Umiera przedwcześnie w wieku 66 lat. Zapłaciła wysoką cenę za życie z wybitnym pisarzem, którego według niej cechował egoizm.

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

Stella Ślefarska

Moderatorka DKK w Samsonowie