1. Wznowieniu pracy podlega biblioteka główna oraz filia biblioteczna w Zagnańsku. Filia biblioteczna w Szałasie pozostaje nieczynna do odwołania.

 2. Od dnia otwarcia biblioteki pracujemy wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek; bez spotkań, imprez, warsztatów, korzystania na miejscu z czytelni itp.

 3. W Bibliotece, w wyznaczonym miejscu będzie mógł przebywać tylko jeden Czytelnik, obowiązkowo w maseczce lub innym okryciu twarzy. Pozostałe osoby powinny czekać na zewnątrz w odległości dwóch metrów od siebie.

 4. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice, maseczki i/lub przyłbice oddzieleni od czytelników szybą.

 5. W widocznym miejscu zostaną zamieszczone informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa czytelników oraz przerwach w celu zdezynfekowania pomieszczeń, w których przebywają użytkownicy ( co 2 godz. Przerwa 10 min.)

 6. Zwracane książki czytelnik wrzuca do zamontowanej w budynku biblioteki wrzutni. W filii bibliotecznej czytelnicy przekazują książki bibliotekarzowi. Bibliotekarz, który przyjął książki odnosi je na specjalnie wydzielone miejsce w oddzielnym pomieszczeniu na 5 dniową kwarantannę.

 7. Po każdym przyjęciu książek blat, rękawiczki bibliotekarza i czytnik zostaną zdezynfekowany.

 8. Zwracanych książek nie należy dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

 9. W każdej placówce zostało wydzielone i przygotowane miejsce na przechowywanie zwracanych zbiorów. Zwracane książki będą układane wg. daty zwrotu w podpisanych kartonach. Po upływie kwarantanny zostaną ponownie włączone do księgozbioru.

 10. Książki mogą być udostępniane tylko przez pracownika zajmującego się wypożyczaniem, bez wolnego dostępu do półek z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, dezynfekcją rękawiczek przed i po przyjęciu karty czytelnika.

 11. Po zakończeniu wypożyczeni bezwzględnie dezynfekujemy całość używanego sprzętu i pomieszczeń.

 12. W ciągu dnia często wietrzymy wszystkie pomieszczenia biblioteki.

 13. Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa :

-  prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,

-   unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),

- zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,

-  zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki,

-    zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

 1. W/w procedury zaczną obowiązywać z dniem otwarcia biblioteki dla czytelników, decyzją Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.