Inauguracja projektu pt. „SŁOWA BEZ METRYKI” w ramach konkursu o głoszonego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie „Ojczysty dodaj do ulubionych”. Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej przypomina osobom, które zapisały się na projekt o uroczystym otwarciu, które odbędzie się 10 września (czwartek) o godz. 17.00. w budynku Biblioteki w Samsonowie.

 

Projekt będzie trwał do końca października br. Zaplanowane są spotkania-warsztaty lingwistyczne, konkurs „Bajania i nawijki nad rzeką Bobrzą”, koncert oraz wystawa fotograficzna.
Projekt jest dedykowany osobom w wieku 50+ oraz młodzieży w wieku od 11-19 lat. Szykuje się wspaniała międzypokoleniowa „potyczka” lingwistyczna, ponieważ zadania warsztatowe będą dotyczyły slangu młodzieżowego i gwary, a grupy będą  między sobą rywalizowały. Warsztaty będą sprawdzianem wzajemnego rozumienia się pokoleń. Mamy nadzieję zbliżyć do siebie pokolenia na gruncie językowym.