Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej rozpoczyna nabór uczestników do niezwykle interesującego projektu pt. „Słowa bez metryki na Kielecczyźnie” w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie „Ojczysty dodaj do ulubionych”.

Projekt realizowany przez Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej będzie trwał od końca lipca do końca października br. W trakcie jego trwania odbędą się spotkania-warsztaty lingwistyczne, konkurs „Bajania i Nawijki nad rzeką Bobrzą”, koncert oraz wystawa fotograficzna. Organizator planuje wydanie kalendarza na rok 2021 ilustrujący przebieg projektu. Będzie to niezwykle miła pamiątka dla uczestników. Tym bardziej, że zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych UJK w Kielcach Marzenę Marczewską oraz Annę Ewę Wileczek. Nasze poczynania zostaną włączone do badań językowych nad współczesną polszczyzną prowadzone na tej uczelni. Zakończenie projektu zaplanowane jest równie atrakcyjnie, jak pozostałe spotkania. TZS uchyli rąbka tajemnicy, zapowiadając wystąpienie na konferencji podsumowującej projekt znakomitego lingwisty, znanego w kraju. Będzie to niespodzianka dla gości i uczestników.

17 lipca br. odbyło się spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla zainteresowanych  w grupie 50+. W/w projekcie Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej ma wielu partnerów. Będzie ściśle  współpracować z Gminną Biblioteką Publiczną w Samsonowie, Klubem Seniora w Samsonowie, Zespołem Ludowym "Tumlinianie", specjalistami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz pozostałymi partnerami. Szykuje się wspaniała międzypokoleniowa „potyczka” lingwistyczna, ponieważ zadania warsztatowe będą dotyczyły slangu młodzieżowego i gwary, a grupy będą między sobą rywalizowały. Warsztaty będą sprawdzianem wzajemnego rozumienia się pokoleń. Będziemy zachęcać grupę młodzieżową (11-19) do poznania słownictwa gwarowego tak, aby zbliżyć do siebie pokolenia na gruncie językowym. Spotkaniom będzie towarzyszył poczęstunek. Uczestnicy otrzymają materiały piśmiennicze i warsztatowe. Najlepsi w konkursie wyróżnieni zostaną nagrodami. Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w projekcie.  Zapewniamy, że nie będą się nudzić. Profesjonalni instruktorzy zapewnią atrakcyjny przebieg zajęć oraz dużo zabawy.  Zachęcamy do zgłaszania akcesu do uczestnictwa w projekcie pracownikom GBP w Samsonowie.