Zdobądź tytuł "POŻERACZA KSIĄŻEK".

Czytaj, przeżywaj przygody, odwiedzaj Bibliotekę, zdobywaj nagrody!

Jeśli jesteś naszym Czytelnikiem i posiadasz kartę Biblioteki w Samsonowie lub jej filii w Zagnańsku, to ten konkurs jest dla Ciebie!

 Jeśli nie masz jeszcze założonej karty,przyjdź do nas, zapisz się i zostań "Pożeraczem Książek"!

Akcję honorowym patronatem objął Wójt Gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski, Bank Spółdzielczy w Samsonowie oraz Wodociągi Kieleckie.

 

 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU „POŻERACZ KSIĄŻEK” NA NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA

 

Postanowienia ogólne:

1)   Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie

 

Cele konkursu :

 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i zamiłowania do literatury.
 • Kształtowanie nawyku systematycznego czytania.
 • Popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku lokalnym.
 • Propagowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania wiedzy.

 

Warunki uczestnictwa :

 1. Uczestnikami konkursu są czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, posiadający własną kartę czytelnika.
 2. Udział w konkursie nie wymaga zgłoszenia, każdy czytelnik posiadający kartę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie i filii w Zagnańsku .
 3. W konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy bez ograniczeń wiekowych.
 4. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe.

Informacje o konkursie:

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 03.07.2020 do 31.08.2020 r.
 2. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe :
 • Dzieci od 0 do 10 lat
 • Młodzież od 11 do 18 lat
 • Osoby dorosłe
 1. Zwycięzcami zostaną osoby wyłonione automatycznie przez system biblioteczny MAK+, które wypożyczą w naszej Bibliotece lub fili i przeczytają największą ilość książek w poszczególnych kategoriach.
 2. Zgodnie z regulaminem biblioteki uczestnicy mogą wypożyczać jednorazowo do 10 książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.gbp-samsonow.pl i fanpagu Biblioteki na facebook.
 4. Finaliści konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom i tytuł „Pożeracza Książek”
 5. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.