REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ ARTYSTYCZNĄ O TEMATYCE WIOSENNEJ

 1. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie.
 2. Cele konkursu:
 • propagowanie sztuki wykonywania ręcznych ozdób
 • pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania prac artystycznych
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych
 1. Uczestnicy: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • przedmiotem konkursu są prace artystyczne/ozdoby o tematyce wiosennej  

 o dowolnej wielkości i kształcie

 • każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie,
 • warunkiem uczestnictwa jest udokumentowanie za pomocą zdjęć trzech etapów wykonywania pracy (co pozwoli na stwierdzenie jej samodzielnego wykonania)
 • możliwość zastosowania dowolnych technik
 • preferowane użycie materiałów naturalnych tj. różnego rodzaju gałązki, mech, słoma, suszone, naturalne elementy
 • konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
 1. dzieci (przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-III )
 2. młodzież (uczniowie klas VI - VIII)
 3. dorośli (uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe)

 

 • warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest wysłanie 3 zdjęć z każdego etapu wykonywania pracy (przygotowanie materiałów, praca w trakcie wykonania i końcowy efekt-gotowa praca) oraz metryczki zawierającej następujące dane:

 

 1. tytuł pracy
 2. imię i nazwisko autora
 3. klasa/wiek
 4. numer telefonu

 

 • komisja oceni prace według następujących kryteriów: estetyka pracy

i staranność wykonania, inwencja twórcza, opracowanie ogólne, dobór

 i wykorzystanie materiałów, wkład pracy i samodzielność wykonania

 1. Po wyłonieniu najlepszych prac zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i upominki, a zdjęcia ich prac będą opublikowane na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie. Termin wręczenia nagród będzie podany na stronie i facebooku biblioteki.
 2. Prace należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin nadsyłania prac upływa 17.04 2020 r.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autora zdjęcia lub rodzica/opiekuna dziecka prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na stronie i facebooku biblioteki. Z chwilą nadesłania prac, biblioteka otrzymuje zgodę na możliwość publikacji i wykorzystania zdjęć. 
 4. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod nr tel. 41-300-34-12 lub pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie, Samsonów 6, 26-050 Zagnańsk
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, jego dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”.

 4. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
 5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.