Młodzież ze szkoły w Samsonowie, dzięki zaangażowaniu swoich wychowawczyń od dłuższego czasu uczestniczy w cyklu spotkań informujących o  różnych niepełnosprawnościach. Poznanie specyfiki choroby, zwyczajów obowiązujących  w danej grupie czy języka  umożliwiającego komunikowanie się uczy tolerancji  i oswaja z odmiennością.

Na spotkaniu w bibliotece  siódmoklasiści dowiedzieli się  m.in. jak należy kontaktować się z osobami głuchymi, jakie mają symbole i święta, czy hałas rzeczywiście im nie przeszkadza. W dalszej części spotkania poznawali Polski Język Migowy. Chętnie ćwiczyli pokazywanie liczebników i liter alfabetu. Od dzisiaj wiedzą jak „zamigać” proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry i do widzenia. Następnie  uczyli się  znaków oznaczających  poszczególnych  członków rodziny, a także znaków intuicyjnych, które funkcjonują w potocznym obiegu. Dowiedzieli się o koniecznej precyzji, gdyż wiele słów „migamy” bardzo podobnie. Poznali też znaki symbolizujące słowa przeciwstawne. Wszyscy próbowali  swoich sił w odpowiedzi na pytanie: Jak masz na imię? (Twoje imię jakie?)

Na koniec, w podziękowaniu za lekcję  wykonali „ciche brawa”, charakterystyczne dla osób niesłyszących. Może w przyszłości podejmą naukę tego niezwykłego, wizualno – przestrzennego języka?