Z dniem 1 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy ZagnańskWojciech Ślefarski powołał Annę Kapciak na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Okręgu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach, Kieleckiego Oddziału Związków Literatów Polskich, Zespołu Ludowego „Jaworzanki” w Jaworzu oraz Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej z siedzibą w Samsonowie.

Anna Kapciak ukończyła studia magisterskie na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od szesnastu lat jest pracownikiem Biblioteki w Samsonowie. Funkcję zastępcy dyrektora pełniła od 2016 roku. Otrzymała nominację na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2017, jest moderatorem Dyskusyjnych Klubów Książki, prowadzi różnego rodzaju działania na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!