Księgozbiór MBP ma charakter uniwersalny, to znaczy zawiera wydawnictwa z wszystkich dziedzin wiedzy, dla różnych grup odbiorców.

Wyjątkiem są:

  • specjalne zasoby Biblioteki Ekonomiczno-Technicznej nastawione na obsługę małych i średnich firm, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, doradców, konsultantów, biegłych sądowych, studentów i uczniów,
  • multimedialna biblioteka dla dzieci „Abecadło”, z bogatym zbiorem książek i czasopism dla dzieci i starannie dobraną kolekcją dla rodziców i opiekunów, pomagającą zrozumieć dziecko i jego potrzeby. Ponadto w ofercie biblioteki znajdują się multimedia dla dzieci (płyty z muzyką, filmy, programy edukacyjne, książka mówiona, gry komputerowe), zabawki, gry planszowe,
  • multimedialna biblioteka dla młodzieży „Planeta11” posiadająca oprócz książek i czasopism kilkutysięczny zbiór multimediów.

Szczegółowych informacji o zawartości i dostępności zbiorów dostarcza Katalog internetowy MBP oraz poszczególne filie (telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Dużą cześć księgozbioru - zwłaszcza Wypożyczalni - zajmuje powojenna literatura polska i światowa. Są to także zbiory obcojęzyczne: klasyka beletrystyki w języku niemieckim, angielskim, francuskim, węgierskim (m.in. Der Grosse Brockhaus, Who is who, Encyklopedia Brittanica).

W ostatnim okresie - wraz z rozwojem i wzrostem zainteresowań określonymi dyscyplinami naukowymi - gromadzone są nowości z zakresu ekonomii, informatyki, marketingu, prawa czy historii najnowszej.

Ogólny ilościowy podział tematyczny całego bibliotecznego księgozbioru:

  • literatura popularna i popularno-naukowa
  • literatura piękna dla dorosłych
  • literatura dziecięca

Oddzial dla dzieci

Odnowiony biblioteczny Oddział dla Dzieci z 15-tysięcznym księgozbiorem posiada wypożyczalnię oraz czytelnię z 16 miejscami dla czytelników. Prenumerowanych jest 8 młodzieżowych czasopism. Dostęp do książek jest wolny - młody czytelnik może samodzielnie poszukiwać interesujące go książki albo skorzystać z pomocy dyżurującej bibliotekarki. Księgozbiór zawiera oprócz bajek - w tym kupowanych na bieżąco nowości - lektury i ich opracowania, encyklopedie, leksykony, słowniki, literaturę młodzieżową.

Czytelnia Popularno-Naukowa

Czytelnia Popularno-Naukowa dysponuje 25 miejscami dla czytelników oraz własnym katalogiem w którym wyodrębniona jest część dla zbiorów regionalnych. Posiada wolny dostęp do gablot z bieżącymi czasopismami periodycznymi, których prenumeruje 40 (w tym praktycznie komplet regularnie ukazujących się tytułów w regionie).

Są to dzienniki, tygodniki, miesięczniki i kwartalniki o bardzo różnorodnej tematyce: literackiej, kulturalnej, społeczno - politycznej, ekonomicznej, prawnej, z zakresu ochrony środowiska.

Zakres tematyczny księgozbioru Czytelni jest szeroki i na bieżąco aktualizowany. Stanowią go przede wszystkim wydawnictwa informacyjne, określane jako tzw. księgozbiór podręczny. Jest to wydzielony z ogółu zbiór przeznaczony do udostępniania "regulaminowo" tylko na miejscu. Tworzą go: encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, bibliografie ogólne, szczegółowe i retrospektywne, dzieła zbiorowe klasyków filozofii, teologii, nauki, techniki czy literatury pięknej, biografie znanych ludzi, atlasy ogólne i narodowe, różnego rodzaju plany i mapy, podstawowe wydawnictwa prawnicze - Dzienniki Ustaw i Rozporządzeń, Monitory Polskie (od 1964 r.), informatory ogólne i szczegółowe, przewodniki, leksykony, kroniki. Dodatkowy zbiór tworzą wydawnictwa multimedialne: encyklopedie, kompendia wiedzy o sztuce, wydarzenia historyczne czy multimedia związane z Janem Pawłem II i innymi znanymi postaciami.

W czytelni do wyszukiwania służą katalogi: alfabetyczny i rzeczowy, od 2005 roku mający formę elektroniczną. Prócz nich źródłem informacji są kartoteki tematyczne - osobowe, regionalne czy pojęciowe. Szczególnie wartościowymi eksponatami, wydzielonymi z ogólnego księgozbioru są reprinty starych i cennych cymeliów: Historia świata Marcina Bielskiego, Herbarz Bonieckiego, Herby rycerstwa polskiego, Wojna polsko-ruska 1831, Historia literatury polskiej Bentkowskiego i in.

Czytelnia - na prośbę czytelnika - na krótki okres udostępnia niektóre woluminy na zewnątrz. Nie wypożycza się jedynie dzieł rzadkich i cennych. Realizowane jest także wypożyczanie międzybiblioteczne.

Zbiory specjalne

Odrębną część zasobów bibliotecznych, obsługiwanych także przez Czytelnię Ogólną, tworzą tzw. zbiory specjalne. Są to płyty analogowe, kasety magnetofonowe i VHS z bogatym zbiorem muzyki rozrywkowej, klasycznej, regionalnej i sakralnej. Uzupełnieniem fonografii są książki poświęcone muzyce - śpiewniki, biografie, nuty czy przewodniki muzyczne. Dla koneserów analogowych brzmień muzyki klasycznej dział stanowi niemałą atrakcję. Jego dopełnieniem jest 8 tys. jednostek inwentarzowych tzw. książki mówionej - nagrań literatury polskiej i obcej oraz lektur szkolnych.

Zbiory regionalne

Szczególną część księgozbioru limanowskiej MBP stanowią wydawnictwa i dokumenty dotyczące regionu. Zgromadzono je w Dziale Zbiorów Regionalnych w osobnym, stylowo urządzonym pomieszczeniu biblioteki. Atrakcyjne są tutaj nie tylko zebrane woluminy, dokumenty rękopiśmienne i materiały, ale i wyposażenie: zabytkowa XIXw. szafa, stylowy rzeźbiony stół, biurko i maszyna do pisania darowane bibliotece przez Władysława Dunarowskiego. Drugim istotnym elementem wystroju jest fotogaleria portretów znanych osób związanych z Limanowszczyzną.

Zbiór Regionalny jest obszerny i kompletny dzięki darczyńcom i ofiarodawcom. Tworzą go wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe i 8 wydawnictw elektronicznych. Są to materiały poświęcone w ten czy inny sposób Ziemi Limanowskiej: rękopisy, listy, biogramy znanych ludzi, oryginalne relacje korespondentów wojennych, pocztówki, cenne fotografie.

Pamiątki te wyeksponowano w gablotach. Jest tam m.in. gazeta Ilustrowany Kuryer Codzienny z dnia 19 maja 1935 r., zdjęcia wojsk i walk na Limanowszczyźnie, artykuły z czasopism dotyczące I wojny światowej i bitwy pod Limanową a także fragmenty wspomnień Józefa Piłsudskiego z pobytu w mieście.

W Dziale Regionalnym zgromadzona jest także spuścizna literacka patrona biblioteki Władysława Dunarowskiego, którego twórczość niemal w całości poświęcona była ludziom i Ziemi Limanowskiej.

Prócz wydawnictw zwartych Dział Regionalny tworzy i gromadzi też tzw. teczki tematyczne. Zawierają one wiele szczegółowych informacji i materiałów dotyczących regionu, np. obrzędy i legendy regionalne, wydarzenia kulturalne czy historyczne na przestrzeni lat, szczegółowe biogramy zasłużonych postaci, historie różnych instytucji czy plany i strategie rozwoju. Teczki uporządkowane są alfabetycznie według haseł osobowych, nazw instytucji, nazw imprezy czy wydarzeń historycznych. Teczki zawierają także rękopisy poezji, kopie książek miejscowych pisarzy, maszynopisów, dyplomów czy prac magisterskich dotyczących badań różnych problemów Ziemi Limanowskiej i regionu. Ze zbiorów regionalnych można korzystać w Czytelni Ogólnej.

Na podstawie zgromadzonych w Dziale Regionalnym materiałów i dokumentów można głęboko dotrzeć do historii regionu, ale także i  współczesnych problemów społecznych, politycznych, dotyczących sfery materialnej czy duchowej.

Dostęp elektroniczny

Od kwietnia 2007 cały księgozbiór MBP dostępny jest w wersji elektronicznej. Czytelnik może - przez stronę internetową limanowskiej biblioteki - wejść do jego elektronicznej wersji, sprawdzać w wyszukiwarce interesujące go katalogi i poszukiwać danej książki. Do chwili obecnej w pełni opracowane i dostępne są księgozbiory bibliotek w Limanowej, filii w Sowlinach i Mszanie Dolnej. Sukcesywnie do elektronicznego katalogu wprowadza się pozostałe powiatowe filie biblioteczne.