„Wschód” widziany oczami Andrzeja Stasiuka

Lipcowe spotkanie DKK w Samsonowie dotyczyło książki poruszającej temat szczególnie interesujący w ostatnich miesiącach.

Podróż autora do Federacji Rosyjskiej, opisy mieszkańców i miast azjatyckiej części Rosji obecnie budzą szczególne zaciekawienie. A.Stasiuk zauważa w wydanych w 2014 roku esejach , że Rosjanie „…mieli wielki kraj, ale bali się po nim jeździć.

Byli z niego dumni, bez przerwy się nim chwalili, ale mieli stracha na samą myśl o nim”. Czyta, Zabajkalsk, Mongolia wyrosłe między bezkresnymi stepami tworzą kraj zbyt duży, żeby istnieć w zwyczajny sposób.

Stasiuk opisuje również niedalekie Chiny, na które Rosjanie spoglądają z trwogą.  Autor opowiada także o swoich  przeżyciach z dzieciństwa.

Głęboka komuna lat sześćdziesiątych kształtowała  życie codzienne dwóch pokoleń Polaków. Ten wątek wywołał wspomnienia Klubowiczek ze swoich podróży w latach osiemdziesiątych, które nie wyglądały tak różowo, jak obecnie.

Następne spotkanie odbędzie się 24 sierpnia. Pozostając w tematyce podróżniczej czytamy książkę J. – C. Carriera  „Alfabet zakochanego w Meksyku”.

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

 

Stella Ślefarska

Moderatoka DKK w Samsonowie