Podczas lipcowego spotkania DKK w Zagnańsku mogliśmy powspominać czasy Polski Ludowej. Pomogła nam w tym książka J. Rolickiego „Lepsi od Pana Boga”.

Jest to zbiór reportaży, w których autor opisuje życie codzienne w Polsce w latach 1960-1980. Sam pisarz staje się członkiem grupy, którą opisuje, dlatego jest to niezwykłe świadectwo epoki.
 J. Rolicki pracował jako robotnik budowlany, pracownik pegeeru, konwojent bydła, marynarz na statku itd. Był także kloszardem i pijakiem z Dworca Centralnego. Pisał o tym, co widział i w czym brał udział. Takich faktów nie mógł nikt podważyć, co pozwalało krytykować warunki nadużyć. Podobne metody pracy dziennikarskiej stosowano także 
w telewizji. I tak np. reportaż tam przedstawiony oglądał Gomułka i osobiście odniósł się do braku ciepła w mieszkaniach spółdzielczych. Zobowiązał odpowiedzialnych za ten stan rzeczy do poprawy sytuacji w ciągu miesiąca. Spowodował również zwolnienia niesolidnych prezesów. Tutaj dzięki interwencji dziennikarskiej władza polityczna pomogła mieszkańcom. Kronika życia w PRL-u to też pijaństwo, łapówkarstwo, korupcja, demoralizacja. Reportażysta przedstawia także nowe zjawiska gospodarcze, jak np. pojawienie się w Warszawie  nowych form  handlu z zagranicą. Każdy felieton jest opatrzony komentarzem autora, co pozwala lepiej go zrozumieć.

Następne spotkanie planujemy na 11.08.2021r. Będziemy rozmawiać o książce
J. Szczepkowskiej „Zagrać Marię”.

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

 

Moderatorka DKK w Zagnańsku Anna Skałka