W Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie odbyło się spotkanie uczestników projektu „Niech się darzy”. Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej wspólnie z Gminnym Chórem Con Passione realizują zadanie dofinansowywane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2021.

Realizacja zadania pod nazwą „Niech się darzy” to nowy, ciekawy pomysł na połączenie i zaangażowanie ludzi kultury, instytucji kultury oraz mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Celem tego zadania jest poznanie  i upowszechnienie wiedzy o regionie, jego tradycjach poprzez prowadzenie zajęć edukacji regionalnej w sposób znany od lat naszym przodkom. Edukacja wpłynie na poznanie tożsamości regionu, człowieka jako jednostki związanej z kulturą, jego życiem, historią i twórczością wynikającą z miejsca jego zamieszkania i egzystencji. Zajęcia  z zakresu kultury, muzyki, języka polskiego, mowy regionalnej, prowadzone będą w formie warsztatów edukacyjnych a efektem końcowym oprócz zdobycia nowych umiejętności i wiedzy przez uczestników, będzie powstanie niskonakładowego teledysku i utworu muzycznego.  

Miejscami realizacji zadania są obiekty świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej w Samsonowie w gminie Zagnańsk, studio nagrań w domu kultury „Zameczek” w Kielcach oraz znane miejsca plenerowe na terenie regionu świętokrzyskiego. W ramach realizacji warsztatów jednym z efektów działań będzie skomponowanie utworu do nowych słów autora tekstu a następnie nagrany zostanie teledysk, poprzedzony licznymi próbami. Zarówno tekst utworu, sam utwór wykonany na podstawie specjalnie na te potrzeby skomponowanej muzyki oraz wyprodukowany teledysk w oparciu o aranżację będą produktami   promocyjnymi realizacji tego zadania, do którego prawo uzyska Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej.

Zaangażowanie w realizację zadania osób doświadczonych w realizacji takich projektów w tym autorów tekstu i muzyki, profesjonalnych twórców i muzyków, opiekunów oraz studia nagrań gwarantuje uzyskanie zakładanych efektów. Wartością samą w sobie jest oprócz uzyskania twardych rezultatów zadania jest integracja uczestników oraz nowy ciekawy sposób zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Zagnańsk. Realizacja przyczyni się do rozwoju umiejętności, odkryciu nowych pasji i pozyskaniu zdolności dla uczestników zadania. Jest spójna z działaniami jakie realizuje w związku ze swą statutową działalnością Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.