W kwietniu 2021 Koło Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki” zgłosiło swoją kandydaturę do Ogólnopolskiego Festiwalu dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH pt” Polska od kuchni”

w następujących kategoriach konkursowych: kulinarnej, artystycznej, kobieta gospodarna i wyjątkowa oraz mis wdzięku „45 plus”. We wszystkich 4 kategoriach Koło zakwalifikowało się do półfinału. Prezentacje kół gospodyń z województwa świętokrzyskiego w poszczególnych kategoriach odbędą się 18 września. Koło Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki” zgłosiło się także do udziału w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. 24 maja zostały ogłoszone wyniki. „Jaworzanki” zajęły II miejsce w województwie świętokrzyskim. W dniu 20 czerwca 2021r. Kapituła Polskiego Radia Kielce S.A., doceniając wkład Zespołu Ludowego „Jaworzanki” w propagowanie kultury ludowej, przyznała Zespołowi „Jaworzanki” I miejsce w kategorii Zespoły Folklorystyczne oraz Nagrodę „JAWOR u źródeł kultury”. Nazwa tej Nagrody kojarzy się z nazwą naszej wioski, która według regionalistów pochodzi od miejscowości za jaworzańską górą, porośniętej dawniej jaworowym lasem, u cieku wodnego Jawor. Twarde i szlachetne drewno jaworowe symbolizuje ciężką pracę, która przynosi owoce. 20 czerwca 2021, podczas eliminacji w Piekoszowie, Jaworzanki zakwalifikowały się również do finału XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku, który odbędzie się 1 sierpnia. Wyżej wymienione osiągnięcia „Jaworzanek” są potwierdzeniem, że praca członków Zespołu ma sens i doceniana jest przez instytucje zajmujące się kulturą ludową.

Kierownik Zespołu
Grażyna Grudziecka