Biblioteka składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty z okazji Dania Edukacji Narodowej

„Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość".

Wczoraj w budynku Biblioteki odbyła się inauguracja projektu pt. „SŁOWA BEZ METRYKI” w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie „Ojczysty dodaj do ulubionych”, którego mamy przyjemność być partnerem.

Biblioteka świadczy dodatkowe usługi: bibliograficzne, informacyjne, wypożyczeń międzybibliotecznych, wykonywania wydruków, kserokopii i skanowania.

W czytelni książki znajduje się księgozbiór podręczny liczący ponad 10.000, w którego skład wchodzą: bibliografie i kompendia informacyjne, encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki, monografie, podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy.

Księgozbiór MBP ma charakter uniwersalny, to znaczy zawiera wydawnictwa z wszystkich dziedzin wiedzy, dla różnych grup odbiorców.